Home‎ > ‎

קרן טל

הסביבה בישראל ניצבת מול איומים ואתגרים רבים. קרן טל מספקת מענקים המיועדים לחזק מאמצים של ארגונים ותנועות סביבתיים מקומיים, המתמקדים באתגרים האקולוגיים המרכזיים במדינה:

 ·        מניעת נזקים בלתי הפיכים

·        שמירה על בריאות הציבור

·        הבטחת איזון אקולוגי

·        שימור הנוף והמורשת של הארץ

 קרן טל תומכת ביוזמות, ארגונים ופעילים סביבתיים המוכיחים יכולת השפעה ממשית בתחומים אלו, כשהם מציעים אלטרנטיביות בנות-קיימא. עדיפות ניתנת לנושאים הבוערים ביותר העומדים על סדר היום הסביבתי בישראל.

Comments