About Us‎ > ‎Grants‎ > ‎

מענקים בעבר

הערות סכום (בשקליםפעילות שם הארגון     
 10,000 תמיכה במאבק ובמאמצי אכיפה מול מזהמי הנחלים בגליל  עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל 
 20,000 שטחים פתוחים בארץ המכבים: קמפיין לזיהוי השטחים הרגישים המאויימים על ידי תוכניות בנייה והגשת תוכניות פיתוח אלטרנטיביות, בשיתוף התושבים המקומיים ומקבלי ההחלטותהחברה להגנת הטבע סניף מודיעין 
 20,000 מימון מופע רוק (הדג נחש) ומצעד למען הגנה על קווי הרכבת הקיימים למול חלופה של בניית נתיב מהיר אשר מקדמת העירייה
 וועד תושבים למען פארק המסילה (ירושלים) 
ניתנו שני מענקים בשנת 2007 ו-2008 40,000 קמפיין לתמיכה בחוק אויר נקי. בעקבות התערבות ציבורית החוק עבר, למרות היסוס מצד הממשלהמגמה ירוקה 
מענק ב-2008 (20,000 דרך עמותה לישראל אקולוגית ; 30,000 דרך מגמה ירוקה ב-2008; ו- 40,000 ב-2010) 90,000 הפגנה ותמיכה כללית במאבק להצלת חוף פלמחים. אחרי ארבע שנים הצליח המאבק ואיום הבנייה בחוף הוסר ב-2010 הוועד להצלת חוף פלמחים 
 10,000 סיוע במימון הפגנה להגן על אחד מאחרון החופים הטבעיים כחול וירוק - חוף הבונים 
 10,000 שיפוץ ושיפור מסלולי הצפרות והנגשה לבעלי מוגבלויות, בנוסף לפעילויות חינוכיות במרכז הצפרות. המרכז הבינלאומי לצפרות, אילת 
 20,000 מימון פעילות משפטית לעצירת בנייה מתוכננת במצפה נפתוח - שמורה עירונית גדולה ובית גידול לעדר הצבאים בירושליםרמות למען הסביבה 
 5,000 הפגנה נגד פליטות מזהמים על ידי תאגיד כרמל כימיקלים, בעתלית (אירוע המחאה נגד זיהום אויר הגדול ביותר בישראל עד כה)  עמותת כחול וירוק - עתלית 
 20,000 הפקת דיסק להפצה ארצית עם מיטב זמרי הרוק בישראל, לתמיכה במאבק להצלת עמק ססגון, בניגוד לתוכניות הבנייה של מלון באזורהוועד הציבורי להצלת עמק ססגון בתמנע 
מענקים בשנים 2007, 2008 ו-2009  69,000 הכנת תוכנית תחבורה בסיוע מהנדס כבישים מומחה, כאלטרנטיבה להרחבת כביש 16 על חשבון שטחים נרחבים ביער ירושליםשומרה לסביבה טובה (ירושלים) 
  9,400 תמיכה בהשתתפות נציגים מארגוני סביבה ישראליים בועידת האקלים של האו"ם בקופנהגן חיים וסביבה 
20,000 ב-2008; 15,000 ב-2009 35,000 קמפיין למניעת כרייה בדיונות החול בסמר  סבב"ע (סביבה בריאה בערבה) 
  74,720 סדנאת קוק לאדריכלות בת קיימא באזורים צחיחים 2008 סדנאת קוק, נערכה במכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין בנושא אדריכלות מדברית ותכנון בר קיימא באזורים צחיחים
  19,600 פרס קרן קוק להישגים בתחום אדריכלות מדברית  2008 הוענק לברוך גבעוני סדנאת קוק (קרן קוק) 
  15,000 תמיכה בפסטיבל אקולנוע 2009 אקולנוע 
 5,000 תוכנית חינוכית לבני הנוער ברהט להגברת מודעות ועידוד ילדים לניקיון הרחובות ושיפור מראה השכונות רהט ירוקה 
 15,000 פעילות ציבורית במסגרתה בניית תוכנית לאימוץ חוף בצת, במקביל לגיוס בתי הספר והקהילה מהמגזר היהודי והערבי לפעילות זודיאלוג אדם וסביבה בגליל
 20,000 תמיכה בקמפיין למען חוק האריזות מגמה ירוקה 
2475  ש"ח מע"מ15,000 מימון קמפיין נגד חוק הקרקעות פורום הארגונים להגנה על קרקעות   המדינה (באמצעות חיים וסביבה)

Ċ
Liat Oshry,
Feb 3, 2011, 10:58 AM
Ċ
Liat Oshry,
Feb 3, 2011, 10:56 AM
Ċ
Liat Oshry,
Feb 3, 2011, 10:57 AM
Comments