About Us‎ > ‎Grants‎ > ‎

מענקים 2010

 שם הארגון     פעילות    סכום (בשקלים) הערות
ועד עין כרםתמיכה בהוצאות משפטיות למען שימור אופיה של שכונת עין כרם בירושלים ולעצור פרוייקט פיתוח מסיבי במבנה מול המעיין. 30,000 
אקולנוע    תמיכה בפסטיבל אקולנוע הסולארי הראשון 2010 5,000 
המטה לעתיד חריש והאזורתמיכה בתושבי חריש והאזור במאמציהם להגן על שמורת הטבע חריש מפני פרויקט פיתוח ובניית עיר חדשה שתהרוס כליל אזור בעל מערכות אקולוגיות יחודיות.   30,000 
מגמה ירוקהתמיכה בקמפיין למאבק בהקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון  25,800 
אדם טבע ודיןמענק חירום לכיסוי פיקדון בבית משפט, במאבק נגד כריית חול בדיונות של סמר  50,000 
מחנה רמה, ישראלמענק לתמיכה בפעילות סביבתית וניקיונות במסגרת מחנה קיץ ישראלי 30,000 
עמותת אחל"המענק עבור פעילות משפטית ותקשורתית נגד תוכנית הבנייה על שטחי תע"ש השרון  20,000 
מרכז חינוכי בחנתוןתמיכה בהקמת תוכנית חינוכית סביבתית בגליל 20,000 
הוועד הציבורי להצלת עמק ססגון בתמנעתמיכה במאבק להצלת עמק ססגון, כנגד תוכניות הבנייה של מלון באזור. 10,000 
 כחול וירוקקמפיין המאבק נגד הקמת מתקני הגז בחוף הכרמל.   20,000 
קידום תחבורה ציבורית בת"א  (באמצעות מכון ערבה)מענק לחיזוק יוזמה של קידום תחבורה ציבורית בתל-אביב, זאת על ידי מימון רכזת פרויקט בחצי משרה למשך חמישה חודשים. 20,000 
ועד הפעולה למאבק בעיר ניצנית (באמצעות החלה"ט) סיוע לקמפיין התנגדות להקמת העיר ניצנית 20,000 
סדנאת קוק, נערכה במכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין בנושא אדריכלות מדברית ותכנון בר קיימא באזורים צחיחים. סדנאת קוק לאדריכלות בת קיימא באזורים צחיחים 201072,000~ 
סדנאת קוק (קרן קוק)פרס קרן קוק להישגים בתחום אדריכלות מדברית  2010   19,000~ 
רהט ירוקה    הקמת גן משחקים ושיפור חזות שטח ציבורי פתוח   50,000 
הקואליציה לשינוי הרפורמה בתכנון ובנייהניהול קמפיין ויחסי ציבור לשינוי הרפורמה בתכנון ובנייה: פעילות ציבורית: משמרות מחאה, מיצגים, כנסים וכד' ורכש מדיה. 10,000 
מענק לאזרחים למען הסביבה בגליל  מקרן מורנינגסטר (באמצעות קרן טל)     מענק לטובת פרויקט שיקום נחלים בגליל     5000$ 

Ċ
Liat Oshry,
Feb 15, 2011, 12:32 PM
Ċ
Liat Oshry,
Feb 3, 2011, 10:59 AM
Ċ
Liat Oshry,
Feb 15, 2011, 12:31 PM
Ċ
Liat Oshry,
Feb 3, 2011, 11:00 AM
Comments